Què som

Gent seleccionant roba

El Tercer Sector Social Illes Balears es va constituir legalment el 13 de març de 2010; tot i que les entitats membres ja venien col•laborant, en xarxa, des del 2008.

La MISSIÓ del Tercer Sector Social Illes Balears és aglutinar, amb el consens més ample possible, les xarxes del tercer sector social de les Illes Balears per tal de millorar el benestar de les persones amb necessitats socials no cobertes. I per això és fonamental consolidar les xarxes i les entitats que representen i aconseguir el reconeixement dels sectors econòmics, de les administracions públiques i de la societat balear.

El Tercer Sector Social aglutina a entitats d’iniciativa privada, sense afany de lucre i que tenen com a objectiu la promoció de col•lectius de persones en risc d’exclusió social o amb necessitats específiques. Així poden ser associacions, federacions, cooperatives d’iniciativa social, centres especials de treball, congregacions religioses, empreses d’inserció i fundacions.

Grup de cuiners

Els programes i les actuacions d’aquestes entitats van dirigides a persones que estan en situació de vulnerabilitat dels següents col•lectius: persones majors, persones amb discapacitat, infància i família, joves, dones, immigrants, refugiats i asilats, persones amb malalties mentals, malalts crònics, persones amb conductes additives, reclusos i ex-reclusos, persones amb dificultats d’inserció sociolaboral, persones sense sostre i d’altres; així com la població en general per tal de sensibilitzar i potenciar valors solidaris i crear espais d’inclusió social.

El Tercer Sector – base de l’estat del benestar- s’ha desenvolupat a les Illes Balears en els darrers 30 anys i es fonamenta en valors de responsabilitat social, solidaritat i consciència cívica. El Tercer Sector Social aporta un coneixement directe sobre les necessitats que afecten a determinats col•lectius, aporta les solucions i s’hi implica. Així en aquests 30 anys, les organitzacions del sector han passat de la necessitat de fer front a un problema determinat pràcticament sense recursos a ser organitzacions consolidades, que proporcionen serveis d’alta qualitat i generen llocs de treball (per a professionals especialitzats i també per a persones usuàries amb polítiques d’inserció laboral).

Mans llegint en braile