Els nostres objectius

El objectius del Tercer Sector Social Illes Balears són:

  1. Aconseguir visibilitat pública, interlocució i representativitat. Ser interlocutors davant les administracions per millorar el marc normatiu, fer visible el paper del tercer sector social davant el mitjans de comunicació i la societat i implicar-se en òrgans de participació en relació a les polítiques socials.
  2. Reivindicar uns serveis socials suficients i de qualitat per cobrir les necessitats reals.
  3. Defensar un sistema de finançament estable pel Tercer Sector Social.
  4. Dignificar el sector. Promoure la professionalització del tercer sector social, millorar la seva gestió i fomentar el voluntariat i la participació social.
  5. Coordinar les actuacions de les diferents xarxes de segon nivell i entitats de primer nivell a fi d’establir relacions de col•laboració i lleialtat, que evitin situacions de competència en el si del tercer sector social.
Gent fent jocs cognitius