JORNADA

REPTES I OPORTUNITATS DE LES POLÍTIQUES SOCIALS A LES ILLES BALEARS

DIÀLEGS ENTRE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I EL TERCER SECTOR SOCIAL

16 de octubre de 2019, 9:00-15:00h

Lloc : Centre Flassaders, c/ de la Ferreria 10 - Palma

 • Objectiu: implicar i posar en valor el paper dels diferents actors, públics i associatius, en el desenvolupament de les noves lleis socials de les Illes Balears (del tercer sector d'acció social, de serveis a persones en l'àmbit social i de voluntariat) en favor de les polítiques socials, establint compromisos i fixant posicions; a través de taules de diàleg entre les administracions públiques competents i les entitats del Tercer Sector Social.
 • Públic destinatari: personal tècnic i polític al servei de les administracions públiques competents en polítiques socials i entitats d’acció social.
 • Inscripció (data límit 11 d'octubre) gratuïta i obligatòria a través de
  https://forms.gle/X8Gs5gwwDW4ANKWn8

PROGRAMA

 • 9:00 Presentació de la Jornada

  A càrrec de Sonia Castro, Presidenta de Tercer Sector Social Illes Balears
 • 9.15 Contextualització: el dret a la ciutat

  Ponència a càrrec de Jaume Garau, Secretari Palma XXI
 • 10.00 Taula de diàleg sobre la llei del tercer sector d'acció social.

  Amb la participació de:

  • Fina Santiago, Consellera d'Afers Socials i Esports del Govern de les Illes Balears
  • Llorenç Pou, Director general de Model Econòmic i Ocupació, Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball del Govern de les Illes Balears
  • Javier de Juan, Conseller del Departament de Drets Socials del Consell de Mallorca i president de l'IMAS
  • Bàrbara Torrent, Consellera de Benestar Social del Consell de Menorca
  • Pep Falcó, Federació d'Entitats i de Serveis de Salut Mental de Mallorca
  Modera: Francesca Martí, Xarxa d'Economia Alternativa i Solidària REAS Balears
 • 11:30 Pausa – cafè
 • 12:00 Taula de diàleg sobre la llei de serveis a persones en l'àmbit social.

  Amb la participació de:

  • Juan Manuel Rosa, Director general de Planificació, equipaments i formació, Conselleria d'Afers Socials i Esports del Govern de les Illes Balears
  • Llorenç Pou, Director general de Model Econòmic i Ocupació, Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball del Govern de les Illes Balears
  • Javier de Juan, Conseller del Departament de Drets Socials del Consell de Mallorca i president de l'IMAS
  • Bàrbara Torrent, Consellera de Benestar Social del Consell de Menorca
  • Llúcia Carreras, Xarxa per a la Inclusió social EAPN-Illes Balears
  Modera: Aurora Bonet, Coordinadora Balear de Persones amb Discapacitat
 • 13:30 Taula de diàleg sobre la llei de voluntariat.

  Amb la participació de:

  • Maria Amengual, Directora general de participació i Voluntariat, Secretaria Autonòmica de Memòria Democràtica i Bon Govern, Conselleria d'Administracions Públiques i Modernització del Govern de les Illes Balears
  • Alejandro Segura, Director insular de Participació i Joventut, Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local del Consell de Mallorca
  • Cristina Gómez, Consellera d'Ocupació, Habitatge i Cooperació Local del Consell de Menorca
  • Vanessa Parellada, Consellera de Joventut, Participació Ciutadana i Noves Tecnologies del Consell de Formentera
  • Xavier Torrens, Plataforma del Voluntariat de les Illes Balears
  Modera: Maria del Carmen Soler, Presidenta Consell Territorial ONCE Illes Balears
 • 14:30 Conclusions de la jornada


Amb el suport:
Caixa Pollença