JORNADA DE FORMACIÓ INTERNA

NOVES LLEIS SOCIALS A LES ILLES BALEARS: REPTES I IMPLICACIONS PER A LES ENTITATS SOCIALS

14 de maig de 2019, 9:30-18:00h

Sala Multiusos Delegació Territorial ONCE de Balears, c/ Manacor, 8 – Palma

  • Objectiu: treballar d’una forma participativa a través de tallers els reptes, les implicacions i les necessitats d’adaptació de les entitats socials a les lleis de recent aprovació: del tercer sector d’acció social, de serveis a persones en l’àmbit social, de voluntariat i de l’atenció i els drets de la infància i l’adolescència.
  • Públic destinatari: personal tècnic de les entitats d’acció social.
  • Inscripció: gratuïta i obligatòria a través de: https://forms.gle/x6R9Ke64ji38TcpFA (data límit: 7 de maig inscripció mínima a 1 taller).

PROGRAMA

  • 9:30h: Presentació de la Jornada A càrrec de Pep Falcó, President de Tercer Sector Social Illes Balears
  • 9.45h: Taller 1: lleis del tercer sector d’acció social i de serveis a persones en l’àmbit social Ponència i dinamització a càrrec de Sonia Castro, gerent de foQua i de Plena Inclusió Illes Balears
  • 11:45h: Pausa – cafè
  • 12:15h: Taller 2: llei de voluntariat Ponència i dinamització a càrrec de Xavier Torrens, President de la Plataforma del Voluntariat de les Illes Balears (PLAVIB), i Margalida Gayà, secretària Tècnica PLAVIB
  • 14:15h: Conclusions de la primera sessió de la jornada
  • 16.00h: Taller 3: llei de l’atenció i els drets de la infància i l’adolescència Ponència i dinamització a càrrec de Serafín Carballo, Director de l’Oficina de Defensa dels Drets del Menor.
Amb el suport:
Caixa Pollença