Entitats membre

El Tercer Sector Social Illes Balears està constituït per les següents xarxes i federacions:

COORDINADORA Balear de Persones amb Discapacitat

Logotipo de Coordinadora

COORDINADORA és una federació d’àmbit autonòmic que té com a principal objectiu la normalització del dia a dia dels ciutadans i ciutadanes amb alguna discapacitat; per això realitza serveis dins l’àmbit associatiu, social, formatiu i laboral. Actualment està integrada per 34 associacions.

Ver pagina web de Coordinadora

EAPN- ILLES BALEARS. Xarxa per a la Inclusió Social

Logotipo de EAPN Baleares

EAPN-IB és una xarxa d’entitats sense afany de lucre, que té com objectiu combatre la pobresa i l’exclusió social de les Illes Balears.

És una organització democràtica, autònoma, participativa i sense ànim de lucre que agrupa a quasi 30 entitats de les illes. A més a més, estan associats amb L’EAPN (European Anti Poverty Network); una xarxa europea de lluita contra la pobresa i l’exclusió social que neix a Brussel·les l’any 1990 com a coalició independent d’ONGs. L’EAPN és un òrgan de consulta per part del Consell Europeu i és membre fundador de la Plataforma Europea d’ONG’s per a l’ acció social; constituïda per més de 25 xarxes nacionals i 22 organitzacions d’àmbit europeu.

EAPN- Illes Balears també forma part de L’EAPN- ES, la xarxa de l’Estat Espanyol que es creà el 2004 i la integren 15 xarxes de les diferents autonomies i 14 entitats estatals.

Ver pagina web de EAPN Baleares

Federació d’Entitats i de Serveis de Salut Mental de Mallorca

Logotipo de Federació d’Entitats i de Serveis de Salut Mental de Mallorca

Federació que agrupa a 5 entitats de Mallorca que treballen en l’àmbit de la salut mental. L’objectiu de la federació és representar amb més força les importants necessitats d’aquest col•lectiu en l’àmbit sanitari, socio-laboral i judicial/penitenciari.

Federació Predif Illes Balears de persones amb discapacitat física (PREDIF-IB)

Logotipo de Predif

Predif-IB és una federació d'àmbit autonòmic composta per 3 associacions. Persegueix la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat física i fisico-psíquica, la seva inserció social en igualtat de condicions, i la sensibilització de la societat en general envers les dificultats del col•lectiu.

Pertany a la Confederació PREDIF, una associació sense ànim de lucre, d'àmbit estatal que representa i atén a més de 30.000 persones amb discapacitat física a Espanya.

Ver pagina web de Predif

foQua (Foro per la qualitat. Associació empresarial d’entitats sense ànim de lucre del sector de la discapacitat)

Logotipo de FOQUA

Fòrum per la Qualitat és una associació majoritària empresarial d’entitats sense ànim de lucre que atén persones amb discapacitat a les Illes Balears. Va iniciar el seu treball l’any 2005 i actualment ja en formen part 17 entitats, 3.500 persones amb discapacitat i més de 1.500 professionals. Pretén, d’una banda, el desenvolupament empresarial, la innovació i la qualitat en el sector de la discapacitat i defensa, per l’altra, els interessos professionals, laborals, econòmics i socials de les entitats membre i les representa en la negociació col•lectiva.

Les entitats que en formen part tenen una àmplia trajectòria i experiència en el sector i sumen un gran volum de persones ateses, treballadors, centres i serveis. Són membres de la patronal estatal de centres especials d’ocupació FEACEM i, a través de les seves entitats, de la patronal estatal AEDIS.

ONCE Illes Balears

Logotipo de ONCE

La ONCE és una corporació de dret públic sense ànim de lucre. Té com a finalitat la prestació de serveis socials dirigits a persones amb ceguesa o amb discapacitat visual severa i que van encaminats a la promoció de l'autonomia personal, la inserció social i laboral, l'accés a la informació i a la tecnologia, l'oci, l'esport i la cultura.

Ver pagina web de ONCE

Plataforma del Voluntariat de les Illes Balears

Logotipo de Plataforma del Voluntariat

Organització d’àmbit autonòmic i sense ànim de lucre que treballa per a promoure espais de coordinació i col•laboració entre entitats que fomenten l’acció voluntària. Actualment està integrada per 30 entitats.

Ver pagina web de Plataforma del Voluntariat

PLENA INCLUSIÓ Illes Balears

Logotipo de PLENA INCLUSIÓ Illes Balears

És una federació d’entitats sense ànim de lucre en favor de les persones amb discapacitat intel•lectual. Es va constituir l’any 2000 i forma part de la Confederació Espanyola Plena inclusió, la qual està integrada per 19 federacions autonòmiques que a la vegada agrupen gairebé un miler d’entitats a tot Espanya. Plena Inclusió duu més de 50 anys treballant per millorar la qualitat de vida de les persones amb les qui treballa i la de les seves famílies.

Els qui en formen part són un grup de persones que comparteixen valors i el compromís d’aconseguir que les persones amb discapacitat intel•lectual millorin la seva qualitat de vida personal, familiar, social i laboral en qualsevol etapa de la seva vida.

Ver pagina web de PLENA INCLUSIÓ Illes Balears

REAS IB (Xarxa d’Economia Alternativa i Solidària Illes Balears)

Logotipo de REAS IB

REAS IB és una xarxa d’entitats que té com a missió fonamental potenciar l’economia solidària com un instrument que permeti el desenvolupament d’una societat més justa i solidària, caminant cap el desenvolupament sostenible i tenint present la interdependència entre economia, societat, medi ambient i cultura.

A les Illes Balears, REAS agrupa actualment a 11 entitats.

Ver pagina web de REAS IB